Velkommen til visningssenteret vårt!

Innkjøring fra Grorudhagen vis-a-vis Lesterud Skole. Kontakt megler for å avtale visning.

Johan Baade-Mathiesen
Eiendomsmegler/avdelingsleder
Mail: jbm@eiendomsmegler1.no
Tlf: 92 889 880

Wenche Mauseth
Eiendomsmegler
Mail: wm@eiendomsmegler1.no
Tlf: 918 27 960

Svein Gundersen
Eiendomsmegler
Mail: sg@eiendomsmegler1.no
Tlf: 480 99 680